Skoči na glavno vsebino

Delovanje svetovno vzgojno-izobraževalnih zavodov XIII.

26.01.2023

Sveti vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) se v praksi pogosto srečujejo s številnimi vprašanji in dilemami povezanimi z njihovo sestavo, delovanjem in odgovornostjo. EDUCA izobraževanja v ta namen pripravlja že 13. izobraževalno srečanje, ki je namenjeno predvsem predsednikom svetov VIZ, pa tudi njihovim članom ter ravnateljem.

Letak izobraževanja

Obilica pravnih predpisov, ki dajejo formalni okvir in osnovo za delovanje svetov VIZ pogosto bega njene člane, še posebej pa predsednike. Marsikdaj se zgodi, da različne inštitucije predpise tolmačijo različno in se mora uporabnik ( člani sveta oz. predsednik ) na koncu sam odločiti, katero mnenje bo upošteval in se po njem ravnal ter ga tudi zagovarjal v morebitnih inšpekcijskih oziroma sodnih postopkih.

Izkušnje kažejo, da nekateri problemi pravne narave izvirajo iz predhodno nerešenih vprašanj, povezanih s sodelovanjem (ali ne-sodelovanjem) sveta VIZ in drugimi organi šole, zlasti ravnateljem. Svet VIZ ima v okviru svojih zakonskih pristojnosti določeno, da imenuje ravnatelja, hkrati pa ima tudi možnost, da v primeru nezakonitega ravnanja ravnatelja sproži postopek njegove razrešitve. Kljub temu pa se morajo vsi člani sveta zavedati, da je ravnatelj varuh zakonitosti na šoli, zato je potrebno njegova ravnanja najprej obravnavati s tega vidika in temeljito pretehtati, ali gre v konkretnih primerih res za hujše kršitve predpisov ali pa zgolj za nesoglasja in različne poglede, morda tudi pritiske okolice. Medsebojna povezanost vodstva šole in njenih organov ter korektno sodelovanje zagotovo prispeva k boljši klimi na šoli, kar je pomembno tako za učence, dijake in njihove starše ter strokovne delavce. Svet VIZ je zato z razlogom sestavljen iz različnih interesnih skupin, ki vsaka s svojega zornega kota prispeva k osnovnemu poslanstvu, to pa je kvalitetna vzgoja in izobraževanje udeležencev po celotni vertikali, od vrtca do srednje šole. Organi šole (ravnatelj kot pedagoški vodja in poslovodni organ) ter svet VIZ kot organ upravljanja v okviru svojih pristojnosti predstavljata inštrument za izvedbo sistema na praktični ravni, pri tem zagotovo pomembno vlogo igra poznavanje predpisov, v oporo pa so jim lahko različna priporočila in mnenja.

Vsled navedenega smo pri EDUCI poskrbeli, da boste s strani kompetentnih predavateljev seznanjeni s kompetencami, načini delovanja ter odgovornostjo, ki jo prinaša članstvo in še posebej predsedovanje svetu zavoda.

Prijava na: Delovanje svetovno vzgojno-izobraževalnih zavodov XIII.

Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

Podatki za izstavitev računa: (vsi podatki so obvezni)

Novice

Konferenčni logo
19.11.2023

Na povabilo ICOM Srbije ter Sekcije muzejskih pedagoga Srbije se bomo udeležili Konference muzejskih  pedagogov Srbije z...

19.11.2023

Pripravljamo naš tradicionalni seminar za računovodje iz vzgoje in izobraževanja: Priprava računovodskega poročila...

10.11.2023

Na pobudo številnih tajnic iz šol in vrtcev bomo 14. decembra izvedli seminar/webinar DELOVNA RAZMERJA V VIZ.

Konferenca Revija EDUCA - prvih 30 let
07.11.2023

Na konferenci želimo dosedanjim avtoricam in avtorjem člankov v reviji EDUCA ponuditi možnost predstavitve kratkih...

03.11.2023

Tako kot že zadnjih 25 let smo se tudi tokrat udeležili največjega svetovnega knjižnega sejma v frankfurtu.