Skoči na glavno vsebino

Konferenca ob 30 obletnici izhajanja revije EDUCA

08.12.2023

Rojevanje je ena najlepših besed in čustev, ki jih poznamo. In pred 31 leti se je »rodila« pedagoška revija EDUCA.

Konferenca ob 30 obletnici izhajanja revije EDUCA

Ustvarjalci nove revije smo želeli razgibati in dinamizirati slovenski pedagoški prostor z nekoliko drugačnimi članki – takimi, ki bodo v slovenske vrtce in šole prinesli svežino, alternativne zamisli ter sodobne primerljive prakse razvitejših držav.

Ustvarjalci in uredniki revije ter kajpak naši avtorji že 31 let udejanjamo naše poslanstvo. V tem času smo izdali že 188 številk revije s preko 11.000 stranmi ter z okoli 1.500 avtorji; med njimi najuglednejši strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja vseh treh pedagoških fakultet, obeh filozofskih fakultet in Pedagoškega inštituta ter praktiki iz slovenskih šol in vrtcev oz. drugih ustanov v Sloveniji, pa tudi iz tujine.

V počastitev 30 obletnice izhajanja revije EDUCA pripravljamo posebno izobraževalno konferenco na katero vabimo predvsem avtorje in bralce ( učitelje/ice in vzgojitelje/ice ter šolske knjižničarje) revije EDUCA.

Predavatelji/ce

DIDAKTIČNI POGLEDI NA POUK V DANAŠNJI ŠOLI ( Je pouk v šoli pred razvojnim prelomom? )
dr. Martin KRAMAR
upokojeni profesor, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Iz vsebine predavanja : »V današnji družbi se povečujejo pričakovanja in pritiski ter zahteve, da se pouk hitreje in bolj odzove na spremembe in poveča svojo učinkovitost. To se posebej nanaša na poučevanje, ki da je zgodovinski artefakt, ki ga je potrebno spremeniti ali kar odpraviti. Pa je res tako? Kako na to gleda didaktika?

Pouk je dinamičen proces in se spreminja evolutivno, kar je za mnoge premalo in prepočasno. Kaj in kako je pri pouku potrebno temeljitejše in hitreje spremeniti?

Kaj je potrebno spremeniti, da bo pouk postal v večji meri spodbujevalec razvoja in razvojnih sprememb in ne bo le sledil (capljal) spreminjanju družbene in širše resničnosti?

Procesi spreminjanja morajo zajeti vse strukturne sestavine in procesne značilnosti pouka. V tem spletu in v tesni medsebojni prepletenosti strukturnih in procesnih sestavin pouka se bo spreminjalo/spremenilo tudi poučevanje, posledično pa tudi kakovost in učinkovitost pouka.«

PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA MED RAVNATELJEM IN LASTNO INICIATIVO, OZ. LASTNIM ANGAŽMAJEM
prof. Tatjana KRAPŠE
univ. dipl. pedagoginja; dolgoletna uspešna ravnateljica osnovne šole

V prispevku bo predavateljica izpostavila:

  • v kolikšni meri je profesionalni razvoj učitelja odvisen od lastnih naporov (interesa, želje, potrebe, angažmaja) in koliko od vodstva šole; s poudarkom na hospitacijah?
  • na kakšen način, kdaj in kako lahko ravnatelj (ne)spodbuja profesionalni razvoj učitelja?
  • soodvisnost med profesionalnim razvojem učitelja in uspehom učencev
UMETNA INTELIGENCA in njena uporabnost pri pisanju strokovnih člankov - kje lahko pomaga, kje pa moramo biti posebej pazljivi?
Erik NOVAK
raziskovalec na Oddelku za umetno inteligenco; Institut Jozef Stefan Ljubljana

Predstavitev bi zajemala naslednje poudarke:

  • kaj je umetna inteligenca?
  • kaj so prednosti in slabosti umetne inteligence?
  • kako lahko umetna inteligenca pomaga pri pisanju strokovnih člankov?
  • primeri obstoječih orodij za pisanje strokovnih člankov (iskanje relevantnih člankov, razumevanje vsebine člankov, pisanje člankov).

Prijava na: Konferenca ob 30 obletnici izhajanja revije EDUCA

Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

Podatki za izstavitev računa: (vsi podatki so obvezni)

Novice

Konferenčni logo
19.11.2023

Na povabilo ICOM Srbije ter Sekcije muzejskih pedagoga Srbije se bomo udeležili Konference muzejskih  pedagogov Srbije z...

19.11.2023

Pripravljamo naš tradicionalni seminar za računovodje iz vzgoje in izobraževanja: Priprava računovodskega poročila...

10.11.2023

Na pobudo številnih tajnic iz šol in vrtcev bomo 14. decembra izvedli seminar/webinar DELOVNA RAZMERJA V VIZ.

Konferenca Revija EDUCA - prvih 30 let
07.11.2023

Na konferenci želimo dosedanjim avtoricam in avtorjem člankov v reviji EDUCA ponuditi možnost predstavitve kratkih...

03.11.2023

Tako kot že zadnjih 25 let smo se tudi tokrat udeležili največjega svetovnega knjižnega sejma v frankfurtu.