Skoči na glavno vsebino

Šole/Vrtci in Muzeji/Galerije

20.04.2023

EDUCA izobraževanje v sodelovanju z uglednimi ustanovami iz Slovenije, Hrvaške ter Srbije pripravlja že 6. mednarodno konferenco namenjeno teoriji in praksi muzejske pedagogike.

Letak izobraževanja

Že od samega začetka je naša zamisel, da bi na vsakoletni konferenci zbrali učitelje in vzgojitelje na eni ter muzejske pedagoge/kustose na drugi strani z namenom medsebojne izmenjave pogledov in dobrih praks glede priprave in izvedbe obiska otrok v muzeju ali galeriji.

Ta edinstvena konferenca bo torej namenjena vzgojiteljem iz vrtcev in učiteljem/profesorjem iz šol ( na vseh stopnjah izobraževanja ) ter muzejskim pedagogom oziroma kustosom in galeristom, pa tudi arhivarjem in knjižničarjem.

Vse navedene profile vabimo bodisi k aktivni udeležbi s svojimi strokovnimi oz. znanstvenimi referati, evalvacijami, prikazi dobre prakse, prezentacijami plakatov ali pa zgolj k ( »pasivni« ) udeležbi.

Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji oz. galerijami.

Kvalitativni dvig muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter iskanje medsebojnih sinergij med vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter muzeji in galerijami je temeljni namen in hkrati ambicija konference, ki v letu 2023 v svoji šesti izvedbi ohranja ter nadgrajuje mednarodno razsežnost !

Prijava na: Šole/Vrtci in Muzeji/Galerije

Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

Podatki za izstavitev računa: (vsi podatki so obvezni)

Novice

Konferenčni logo
19.11.2023

Na povabilo ICOM Srbije ter Sekcije muzejskih pedagoga Srbije se bomo udeležili Konference muzejskih  pedagogov Srbije z...

19.11.2023

Pripravljamo naš tradicionalni seminar za računovodje iz vzgoje in izobraževanja: Priprava računovodskega poročila...

10.11.2023

Na pobudo številnih tajnic iz šol in vrtcev bomo 14. decembra izvedli seminar/webinar DELOVNA RAZMERJA V VIZ.

Konferenca Revija EDUCA - prvih 30 let
07.11.2023

Na konferenci želimo dosedanjim avtoricam in avtorjem člankov v reviji EDUCA ponuditi možnost predstavitve kratkih...

03.11.2023

Tako kot že zadnjih 25 let smo se tudi tokrat udeležili največjega svetovnega knjižnega sejma v frankfurtu.