Skoči na glavno vsebino

O reviji EDUCA

Revija EDUCA je ena prvih in še zmeraj maloštevilnih specialnih pedagoških revij v Sloveniji. Nastala je pred 31 leti z namenom ponuditi vzgojiteljicam (pa tudi redkim vzgojiteljem) v vrtcih ter učiteljicam in učiteljem oz. profesorjem na razredni stopnji osnovnih (danes: prvi triletji) šol pedagoško čtivo, ki jim bo pomagalo pri vsakodnevnem pedagoškem oziroma vzgojnem delu.

Uredniški koncept

Revija EDUCA išče ravnotežje med teorijo in prakso, med teoretičnimi razpravami ter članki, ki izhajajo iz prakse in prikazujejo praktične izkušnje. Revija ne objavlja zgolj tekstov, ki so skladni z uradno doktrino vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, temveč skuša polemizirati in ponujati alternative, ne sicer toliko konceptualne, kot didaktične! Revija “lovi” ustrezno razmerje med članki, namenjenimi predšolski vzgoji ter tistimi za prvi triletji osnovne šole. Praviloma v sleherni številki objavljamo vsaj štiri tekste za predšolsko vzgojo. Mestoma se v reviji pojavi članek, ki ozko gledano ne sodi v nobeno izmed področij revije, temveč se vsaj posredno nanaša na predšolsko vzgojo oz. prvi triletji oziroma ponuja širši pogled na vzgojo in izobraževanje.

Sicer pa ima revija naslednji nabor stalnih ali občasnih rubrik:

 • beseda založnika
 • predšolska vzgoja
 • prvi triletji
 • izkušnje in aplikacije
 • otroci s posebnimi potrebami
 • pedagoški intervju
 • refleksije
 • iz svetovne pedagoške zakladnice
 • pedagoške alternative
 • muzejska pedagogika

Prvih pet rubrik je bolj ali manj standardnih in se pojavljajo praviloma v sleherni številki, medtem ko so ostale rubrike sporadične.

Uredniški odbor

Prvi glavni in odgovorni urednik revije je bil dr. Ludvik Horvat, nasledil ga je sedanji glavni urednik dr. Martin Kramar.

Sedanji uredniški odbor tvorijo:

 • dr. Martin Kramar, glavni urednik
 • Štefan Krapše, odgovorni urednik
 • dr. Vlasta Hus
 • dr. Marija Ropič
 • dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
 • mag. Samanta Žibert
 • mag. Vanja Guček

Drugi podatki

Letno izzidejo štiri številke  revije, lahko so tudi dvojne številke. Tu in tam se pojavi posebna tematska številka, ki zajema osrednji del revije. Revija izhaja v nakladi 450 izvodov in se ne nahaja v prosti prodaji. Revijo je subvencioniralo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

Revija EDUCA nosi oznako:

 • ISSN 0353-9369
 • UDK 372/373.3 (497.12) (051)

Letna naročnina za vzgojno-izobraževalne ustanove in druge institucije znaša v letu 2023 80,00 EUR, za posameznike 40,00 EUR in za študente 20,00 EUR. DDV je vračunan v ceno, ravno tako tudi poštnina.

Revija EDUCA je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS po zaporedno številko 664.

Logotip je oblikoval akademski slikar Lucijan Bratuž , oblikovanje naslovnice pa smo zaupali studiu ACRIS iz Nove Gorice. Prelom revije že dolga leta dela GRAFY s.p. iz Nove Gorice.

Galerija slik

Štefan Krapše, odgovorni urednik revije EDUCA
Štefan Krapše, odgovorni urednik revije EDUCA
dr. Martin Kramar, glavni urednik revije EDUCA
dr. Martin Kramar, glavni urednik revije EDUCA
PriponkaVelikost
Datoteka Navodila za avtorje14.19 KB

Novice

19.11.2023

Pripravljamo naš tradicionalni seminar za računovodje iz vzgoje in izobraževanja: Priprava računovodskega poročila...

Konferenčni logo
19.11.2023

Na povabilo ICOM Srbije ter Sekcije muzejskih pedagoga Srbije se bomo udeležili Konference muzejskih  pedagogov Srbije z...

10.11.2023

Na pobudo številnih tajnic iz šol in vrtcev bomo 14. decembra izvedli seminar/webinar DELOVNA RAZMERJA V VIZ.

Konferenca Revija EDUCA - prvih 30 let
07.11.2023

Na konferenci želimo dosedanjim avtoricam in avtorjem člankov v reviji EDUCA ponuditi možnost predstavitve kratkih...

03.11.2023

Tako kot že zadnjih 25 let smo se tudi tokrat udeležili največjega svetovnega knjižnega sejma v frankfurtu.